14. října 2014

Dveře k lepší budoucnosti se otevřou 100 000 žen


Jeden celosvětový program. Tři roky. 100 000 posílených žen. Pojďme měnit věci k lepšímu!

Strengthening womenŽeny a dívky na celém světě tvoří drtivou většinu nejchudší části populace. Nemohou využívat svůj potenciál, ani realizovat své sny. V organizaci CARE jsme přesvědčeni o tom, že právě ženy hrají klíčovou roli v boji proti chudobě. Posílená žena totiž nebude měnit jen svůj vlastní život, ale výrazně změní k lepšímu i životy rodinných příslušníků. Bude také velkou měrou přispívat k prosperitě, zdraví a štěstí svojí komunity a zároveň bude vytvářet slibnější budoucnost pro další generace. Důležitým krokem v procesu posilování postavení žen je podpora podnikání, kterým se rozvíjí i lepší svět pro nás všechny. To je důvod, proč jsme se rozhodli pomáhat ženám při zakládání a provozování jejich vlastního podnikání, současně je podporovat v jejich cestě za většími podnikatelskými úspěchy. Organizaci CARE v dosahování tohoto ambiciózního cíle zásadně podporuje H&M Conscious Foundation.

Během příštích tří let organizace CARE a H&M Conscious Foundation podpoří a tak společně posílí 100 000 žen v chudých komunitách po celém světě. CARE jim zajistí potřebné nástroje, školení a finanční pomoc k tomu, aby mohly začít a následně rozšiřovat vlastní podnikání. Ženy budou školené podle konkrétních potřeb; ať už to bude ve zlepšení strategií prodeje, v rozvoji všeobecných obchodních dovedností, nebo ve finanční gramotnosti.

CARE také zorganizuje pět regionálních kampaní, v nichž představí silné a inspirativní ženy jako vzory a příklady toho, jak je možné překonat strukturální překážky a mýty, které v mnoha částech světa brání ženám využít plný potenciál. Zároveň bude vypracována globální zpráva s požadavkem politické změny, která je nezbytná k tomu, aby více žen mohlo rozvíjet svůj potenciál a uplatňovat svoje práva. Tato zpráva bude předložena klíčovým politickým činitelům a aktérům v oblasti práv žen a posílení jejich postavení.

‘Cílem je rozbít mýty a přesvědčení o tom, co žena může a nemůže dělat, a změnit systémy, které brání ženám a dívkám naplnit jejich potenciál a realizovat jejich sny,’ říká Helena Thybell, manažerka H&M Conscious Foundation. ‘Tím, že pracujeme na mnoha úrovních – místní, regionální a globální – chceme dosáhnout trvalé změny v životech mnoha žen a dívek, jejich komunit a celého světa’.

 

Podívejte se na video o naší spolupráci s H&M Conscious Foundation!

 

Zpátky k přehledu