27. listopadu 2015

Diskuse: Kde Česko pomáhá?

CARE Česká republika a Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni Vás zvou na diskusi k tématům rozvojové spolupráce. Přijďte zjistit, jak Česko pomáhá v Etiopii, Gruzii či Ugandě.

Diskuse se zúčastní PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. z FF ZČU a Petra Antošová s Janem Kejzlarem za CARE Česká republika.

care pozvanka plzen 210x105hq

Zpátky k přehledu