09. listopadu 2017

Cestovní deník z Ugandy

Před několika týdny jsem přijel na sever Ugandy, abych se svými kolegy z ugandské pobočky CARE v uprchlických táborech Rhino a Imvepi zkontroloval, jak zde příspěvky českých dárců a podpora České republiky pomáhají jihosúdánským uprchlíkům. Mluvil jsem s mnoha vděčnými příjemci této naléhavé pomoci, kteří mě prosili, abych českým dárcům vyřídil poděkování. Děkuji vám srdečně jejich jménem!

Sám jsem viděl, jak významné změny v kvalitě jejich života CARE v posledních letech dosáhla. I ve skromných podmínkách dnes díky Vám žijí i ti nejchudší uprchlíci důstojněji.

Jan Koubek Kejzlar v táboře Rhino.

Ozbrojený konflikt v Jižním Súdánu trvá téměř čtyři roky. Z domovů už vyhnal na čtyři miliony lidí, přičemž polovina z nich uprchla za hranice. Jen sousední Uganda přijala už přes milion uprchlíků. V celém regionu hrozí hladomor, je zde akutní nedostatek jídla a lékařské péče. Až 86 % uprchlíků tvoří ženy a děti. CARE na severu Ugandy poskytuje uprchlíkům naléhavou humanitární pomoc a pomáhá jim získat vlastní zdroje obživy. CARE ČR podporuje jihosúdánské uprchlíky díky českým dárcům už od roku 2015.

Přístřešky pro nejchudší

Většina uprchlíků se po skončení konfliktu chce vrátit domů do Jižního Súdánu. Zatím ale potřebují alespoň provizorní střechu nad hlavou. CARE pro ně staví přístřešky z cihel s plechovou střechou, které odolají dešti. Jeden z nich v táboře Imvepi obývá paní Kasara Simbil (38 let, na fotografii v modrém tričku vzadu) se dvěma vlastními dětmi a s dalšími sedmi osvojenými sirotky.

Odvážně se stará o děti, jejichž rodiče nestačili utéci z domu zapáleného ozbrojenci. Paní Kasara neztrácí úsměv na rtech a svou laskavou péčí dává dětem zapomenout na hrůzy války. Paní Esta (70 let) je jedna z mála žen, které zvládly cestu do bezpečí v Ugandě i ve vysokém věku. Popisuje mi, jak před rokem dorazila do tábora doslova bez ničeho. Je moc vděčná za malý domek, oblečení a hygienické potřeby, které od CARE dostala.

Divadlo, které poučí i pobaví

Divadelní skupiny secvičují a na komunitních setkáních předvádějí poučné hudebně-dramatické příběhy na témata, která je trápí. Viděl jsem tu zábavně ztvárněné návody, jak nejlépe dodržovat hygienické návyky v prostředí uprchlického tábora a vyhnout se nemocem, jako je cholera, tuberkulóza a malárie.

Divadelní zpracování divákům všech věků srozumitelně podává také problémy vztahů v rodinách, pomáhá zapomenout na traumata z útěku a navíc stmeluje celou komunitu. Vystoupení jsou u herců i diváků velmi oblíbená, soubory spolu dokonce soutěží o to, který z nich publikum nejvíce zaujme. CARE skupinám poskytuje tradiční hudební nástroje a podporuje je při pravidelném nacvičování a vystupování.

Malá a chudá země Uganda už přijala milion válečných uprchlíků. I když zvládá tuto krizi obdivuhodně, bez pomoci dárců se neobejde. Jak jsem v Ugandě sám viděl, naše společná pomoc má ohromné výsledky. Dar českých dárců pro jihosúdánské uprchlíky má obrovskou hodnotu: přináší jim bezpečí, zdraví a soběstačnost. Děkuji všem českým dárcům, který na pomoc jihosúdánským uprchlíkům přispěli!

 

Fotografie: Jan Koubek Kejzlar, Kateřina Struhová, Nicodemus Tumukwasibwe /CARE

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí. 

Zpátky k přehledu