29. ledna 2014

CARE: Při ochraně klimatu EU ignoruje vážnost situace

 

Extrémní počasí, jako Haiyan zasahuje rozvojové země obzvláště tvrdě.  Foto: Peter Caton/CARE

Tajfun Haiyan na Filipínách je nejnovějším příkladem extrémního počasí, které zasahuje obzvlášť tvrdě rozvojové země. 

 

Dopady změny klimatu zhoršují finanční, politické a sociální nerovnosti v těchto zemích.

 

CARE vyzývá EU aby snížila CO2 emise mnohem rychleji, než je v současnosti stanoveno v Bílé knize o změně klimatu a energetice do roku 2030, a zmenšila tak dopad globálního oteplování.

 

 

Pokroky při snižování chudoby jsou výrazně zamezené globálním oteplováním. Foto: Peter Caton/CARE

‘S nárůstem globálního oteplování vypadá budoucnost nejchudších lidí planety černě,’ říká Dr. Andrea Wagner – Hagerová, viceprezidentka CARE Česká republika.

‘Pokroky v boji s chudobou vyšli znovu vniveč. Pokud EU jako jedna z největších výrobců skleníkového efektu nevezme svou odpovědnost při ochraně klimatu vážně, životy mnoho milionů lidí budou ohroženy. Jednoduše řečeno, nejchudší lidé se stanou ještě chudšími.’

 

 

 

Zkáza po hurikánu Haiyan na Filipínách. Foto: CARE

Okolnosti: Bílá kniha EU plánuje rozšíření obnovitelných zdrojů energie až do výše 27 % – ale pouze na úrovni EU.

CARE požaduje aby tyto nařízení byly pro členské státy závazné. Kromě toho, Bílá kniha předpokládá redukci emisí do roku 2030 ve výši pouze 40% .

Avšak k odvrácení hrozící klimatické krize by bylo nutné snížení emisí o minimálně 55% o proti roku 1990 a rychlejší redukce do roku 2020, říká Dr. Andrea Wagner – Hagerová.

 

 

Rozsah změn klimatu je znepokojující – ukázali to i záplavy po tajfunu Phailin v Indii. Foto: CARE

  

‘Komise ignoruje vážnost situace,’ upozorňuje také Sven Harmeling, expert na změny klimatu z CARE International.

‘Vědci se obávají rozsahu a rychlosti změny klimatu a globálního oteplování. Bílá kniha je na základě těchto předpokladů úder pod pás. Vyzýváme vlády EU a jejich poslance, aby urychleně přijali lepší opatření na ochranu klimatu. Čas se krátí .’

 

 

 

 

Změna klimatu: Co CARE dělá

CARE pomáhá lidem vyrovnat se s měnícími se podmínkami životního prostředí a pomáhá obětem v ohrožených oblastech připravit se na přírodní katastrofy. CARE navíc podporuje používání ekologicky šetrných výrobků a technologií a poskytuje nouzovou pomoc po katastrofách způsobených změnami klimatu.

 

Zpátky k přehledu