28. května 2014

CARE podporuje ohrožené děti v České republice

 

Ve spolupráci s Asociací partnerů diplomatického sboru podporuje CARE Dětské krizové centrum na Praze 4.

Asociace partnerů diplomatického sboru (Diplomatic Spouses Association – DSA), která klade silný důraz na charitativní činnost, byla založena v roce 1997 jako nezisková organizace. Od roku 2000 rozdělila DSA více než 55,5 milionů korun, čímž se řadí k předním mecenášům v České republice.
DSA 2014

V letošním roce podpořila DSA 24 českých charitativních organizací, vybraných ze 48 žádostí předložených od organizací působících v České republice. Organizace CARE poskytla dar DSA ve výši 200.000 Kč na podporu Dětského krizového centra Praha IV s projektem „Cesta z pekla’.

Dětské krizové centrum je zařízení specializované na odbornou psychosociální a zdravotnickou pomoc. Již od roku 1992 je centrum zaměřené na problematiku týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných či jinak na zdravém vývoji ohrožených dětí. Cílem odborných služeb je v prvé řadě zajistit bezpečí a ochranu ohrožených dětí před dalším zneužíváním a násilím, poskytnout psychickou podporu dítěti i rodině a minimalizovat míru negativního dopadu na vývoj dítěte.

‘Díky významné finanční podpoře od společnosti CARE jsme mohli odbornou péčí pomoct dětem zvládnout jejich traumata tak, aby si je nemusely nést do dalšího života, čímž jsme přispěli ke zvýšení kvality života těchto dětí. S touto finanční pomocí jsme mohli poskytnout odbornou péči výrazně vyššímu počtu klientů, než tomu bylo v předchozích letech. V průběhu roku 2013 jsme poskytovali odbornou péči celkem 467 ohroženým dětem, z nichž 153 vstoupilo do péče pro podezření na jejich sexuální zneužívání. Ohrožené děti dostaly šanci na život v příznivějších podmínkách – bez týrání, sexuálního zneužívání či zanedbávání’, uvedla Dr. Zora Dušková, ředitelka centra.

CARE Česká republika již třetím rokem podporuje činnost Dětského krizového centra, které poskytuje bezplatnou, účinnou a okamžitou pomoc nejen dětem v krizových situacích, ale i jejich rodinám. „Díky velkorysé podpoře DSA mohou děti v nouzi vést bezpečný a důstojný život. Srdečně děkujeme DSA za projevenou důvěru!’, doplňuje Dr. Andrea Wagner-Hagerová, viceprezidentka CARE Česká republika.

Bez podpory dárců, jako je DSA, by Dětské krizové centrum nebylo schopné samostatně fungovat. Stát hradí centru pouze 65 % provozních nákladů, léčba je přitom klientům poskytována zdarma. V České republice je Dětské krizové centrum na Praze 4 největším specializovaným zařízením pro léčbu psychosociálních a psychiatrických traumat u dětí.

Zpátky k přehledu