01. srpna 2014

CARE: Lékařské péči v Gaze hrozí kolaps!

Humanitární pracovníci CARE varují před kritickou situací a hrozícím kolapsem zdravotnické péče v Gaze. Nemocnice se navíc proměnily v útočiště pro lidi, kteří hledají ochranu před neustávajícím násilím v oblasti. Lidé v nemocnicích spí, kde se dá; na podlaze, na chodbách. Pokračující bombardování brání dodávkám zdravotnického materiálu, který Gaza tak naléhavě potřebuje.

Zdravotnický personál v Gaze hlásil minulý týden 788 mrtvých a více než pět tisíc zraněných, v naprosté většině se jednalo o civilisty. Počty, které v sobě nesou lidské životy, každým dnem narůstají. 1,2 milionu lidí v Gaze má v současné době jen velmi omezený nebo žádný přístup k vodě a 140 tisíc lidí bylo vysídleno z domovů, aniž by jim byla poskytnuta alternativa v podobě bezpečného útočiště.

WBG 2014 Mutter mit Kind credit Alison Baskerville‘Naši kolegové, kteří jsou přímo na místě, hlásí masivní ničení budov, jejich okolí a všudypřítomnou smrt. Jejich dny se změnily na neustálé hledání relativně bezpečného místa pro rodiny. Ti, kteří musí vyjít během dne ven, aby nakoupili základní potraviny nebo vodu, se automaticky stávají terčem,’ říká Rene Celaya, ředitel CARE pro Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy.

‘Je nezbytné, aby se okamžitě zastavily boje a k tisícům lidí, kteří se nacházejí v zoufalé situaci, se dostala pomoc. Chybí základní potraviny, základní potřeby k přežití a rychlá lékařská pomoc. CARE požaduje okamžité příměří, které je nutné k tomu, aby se zdravotní péče dostala k tisícům nevinných civilistů, kteří se ocitli v centru této krize. Vyzýváme mezinárodní společenství, aby spolupracovalo se všemi stranami konfliktu na dlouhodobém řešení krize.’

Ghada Al Kord (28) žije v Gaze celý svůj život. Je pracovnicí CARE a koordinuje bezpečnostní opatření pro zaměstnance CARE v Gaze. Ghada žije spolu se svým manželem a osmnáctiměsíční dcerkou. Těhotná byla během předchozího konfliktu v Gaze v roce 2012, těhotná je i teď.

‘Nedávno jsme zažili nálet přímo před dveřmi našeho domu. Přesně na místo, kde můj manžel asi minutu před náletem stál a držel v náručí naši dcerku, spadla při náletu bomba. Díky bohu, že se jim nic nestalo,’ říká. ‘Další den jsem šla do domu mé sestry. Najednou zazvonil telefon, který zvedla moje neteř. Byl to hovor z IDF (Izraelské obranné síly) oznamující nám, že musíme okamžitě evakuovat sestřin dům. Do dvou minut jsme byli všichni na ulici. Moje neteře a synovci plakali a křičeli. Dům, kde jsem tu noc měla spát, byl ještě v ten den úplně zničen. ‘

Ghada ztratila svého bratra při náletu před šesti lety. Čtyři děti tehdy zůstaly bez otce.
‘Žijeme mezi válkami. Neexistuje zde žádná lidská důstojnost. Jsme zoufalí a nevíme, kdy to skončí,’ říká Ghad. ‘Jediné co chceme je žít v míru, bez války. Chceme žít jako ostatní lidé.’

GAZA CARE pomoc detiCARE odhaduje, že nejméně 107 000 dětí potřebuje a bude potřebovat přímou a odbornou psychosociální podporu. Všechny tyto děti se budou muset vyrovnat se smrtí rodinných příslušníků, zraněními nebo ztrátou vlastních domovů. Spolu s ochranou dětí je naprosto naléhavě nutná psychosociální pomoc. 

Děti přestaly jíst a spát. Jejich zdravotní stav se začíná velmi zhoršovat. Děti čím dál tím více trpí infekcemi, dermatologickými a gastrointestinálními problémy,’ říká Dr. Hassan Zebadin, který pracuje pro palestinskou lékařskou společnost (PMRS) a poskytuje základní zdravotnickou pomoc lidem v oblasti palestinsko-izraelského konfliktu.

Jakmile to bezpečnostní situace dovolí, vyšle CARE společně s PMRS na místo dva mobilní zdravotnické týmy, které budou moci ošetřit průměrně až 200 pacientů denně. Bude tak zajištěna základní zdravotní péče v postižených oblastech. Týmy, složené z lékařského personálu, budou poskytovat i psychosociální poradenství pro traumatizované rodiny. Důraz bude kladen na zdravotní potřeby žen, zejména pokud se bude jednat o prenatální a postnatální péči o těhotné ženy a matky s kojenci.

 

Zpátky k přehledu