08. dubna 2008

CARE ke Světovému dni zdraví: Změny klimatu mohou ohrozit zdraví

Nemoci ovlivněné nedostatečnou výživou a špinavou vodou budou v důsledku měnícího se klimatu přibývat právě tak jako počet lidí, kteří budou čelit novým zdravotním problémům a rizikům po povodních a vlnách veder. Některým částem Afriky se dnes předpovídá snížení úrody do roku 2020 o polovinu. „Tyto oblasti jsou pak jasným terčem podvýživy a hladomoru,“ varuje Moudrý.

Mezinárodní humanitární organizace CARE, která má poradní status i u OSN, proto požaduje masivní podporu pro nejchudší z chudých, aby mohli lépe zvládnout klimatické změny. CARE požaduje, aby průmyslové země, které jsou z velké části zodpovědné za klimatické změny, financovaly programy pro optimální využívání zemědělské půdy za těchto ztížených podmínek v rozvojových zemích.

CARE požaduje především podporu projektů přinášejících dvojí užitek: využívání zemědělské a lesní půdy musí zahrnovat vedle ochrany klimatu i boj proti chudobě. „Právě toto je nepostradatelnou součástí péče o zdraví,’ říká Moudrý. Na lesích, které pozitivně působí na bilanci CO2, je na světě závislá zhruba miliarda lidí. Nejenže jsou zdrojem zdravé výživy, ale i ceněných rostlin pro lékařské využití. 

Zpátky k přehledu