16. listopadu 2012

CARE International vyzývá k ukončení zvyšujícího se násilí v Gaze, jejím okolí a jižním Izraeli.

Vzhledem k rychle se stupňujícímu násilí v Gaze, jejím okolí a jižním Izraeli, CARE International vyzývá k okamžitému ukončení nepřátelských útoků všech stran a přísnému dodržování mezinárodního humanitárního práva.

Foto: Loek Peeters/CARE

 

 

CARE pracuje od roku 1948 na palestinských územích a v současnosti podporuje půl milionu Palestinců, žijících ve stovce chudých periferních komunit na Západním břehu Jordánu, ve východním Jeruzalémě a v pásmu Gazy. V pásmu Gazy CARE momentálně pomáhá 80.000 nejchudším obyvatelům, stará se o jejich bezpečnost a životní podmínky, těžko narušené pět let trvající námořní a pozemní blokádou. Většina z nich jsou ženy a dívky, které nesou hlavní tíhu konfliktu a chudoby. 

Help us care!

 

www.care.cz

Zpátky k přehledu