13. listopadu 2014

CARE, H&M a H&M Conscious Foundation zlepšují postavení žen v Etiopii

Mezinárodní humanitární organizace CARE byla vybrána jako příjemce výtěžku prostředků v rámci letošní vánoční kampaně H&M, která probíhá od 13. listopadu do 31. prosince 2014. CARE tyto prostředky použije na posílení podnikatelek a pracovnic z chudých městských komunit v Etiopii.

2013 ETH TESFA JE Fikere 600Jedna třetina obyvatel Etiopie žije v chudobě. V Addis Abebě, hlavním městě země, je ženami řízeno 40 procent domácností, z nichž více než 70 procent je považováno za chudé. CARE ví, že podpora podnikání je důležitým krokem k posílení postavení žen. CARE v Etiopii v rámci svých programů umožňuje ženám rozvíjet obchodní příležitosti, které pro ně znamenají nové zdroje příjmů, přispívají k větší rovnováze mezi muži a ženami v domácnostech a dodávají ženám sebevědomí. Součástí projektu, který bude podpořen nadací H&M Conscious Foundation, jsou také ženami vlastněné podniky poskytování služeb jako je péče o děti, zdravotnické služby či stravování. Tyto služby umožňují následně dalším ženám zakládat vlastní podnikání, aniž by musely zanedbat rodinné povinnosti. Takové podnikání vytváří pozitivní změny ve společnosti, při kterých ženy pomáhají posílit ostatní ženy.

HM Gift labels 600Od 13. listopadu do 31. prosince, se budou v obchodech H&M po celém světě prodávat speciální dárkové štítky. Za každou prodanou sadu těchto jmenovek na dárky věnuje H&M Conscious Foundation organizaci CARE výtěžek jako dvojnásobek jejich prodejní ceny. Helena Thybell, manažerka H&M Conscious Foundation říká: ‘Otázka posílení žen je pro nás velmi důležitá. Nejenže tento projekt pomůže ženám založit vlastní podniky a podpoří je v rozvoji jejich podnikatelských aktivit, ale také je podpoří v tom, aby ony samy řešily otázky rovnosti, kterým čelí každý den.’ Helena Thybell zároveň dodává: ‘Velmi nás těší, že můžeme podpořit povědomí o důležitosti posílení postavení žen ve světě. Doufáme, že nám v tom štědře pomohou i zákaznici H&M během vánočních svátků po celém světě.’

2013 ETH GRAD JE Hana Eliyas  family 600Robert Glasser, generální tajemník CARE International dodává: ‘Tato vánoční kampaň dává CARE skvělou příležitost zapojit miliony lidí na celém světě do boje proti jedné z největších nespravedlností naší doby: proti tomu, že ženy a dívky jsou neúměrně zasaženy chudobou. Zároveň jsou to právě ženy a dívky, které jsou klíčem k ukončení této nespravedlnosti. Za každý rok, který dívka stráví ve škole, dokáže zvýšit příjem vlastní rodiny až o 10-20 procent. Investice do posílení postavení žen a dívek je přínosem pro nás všechny! ‘


Posílení postavení žen je klíčové
Většina z 1,3 miliardy nejchudších obyvatel naší planety jsou ženy a dívky. I dnes jsou nepochopitelně v mnoha zemích považovány za neplnohodnotné členy společnosti. CARE je přesvědčena, že ženy a dívky jsou klíčem k poražení chudoby a ke zlepšení životních podmínek milionů lidí. Posílené ženy velkou měrou přispívají k prosperitě, zdraví a štěstí svých komunit, a tak k slibnější budoucnosti pro další generace.

Pro více informací: www.care-women.org O CARE
Organizace CARE byla založena v roce 1945, a dnes je jednou z vedoucích humanitárních organizací bojujících s globální chudobou, a poskytujících pomoc při mimořádných událostech. CARE klade zvláštní důraz na práci s chudými dívkami a ženami, protože pokud se tímto umožní rozvíjet jejich potenciál, mají moc pozvednout z chudoby celé rodiny a komunity. V loňském roce působila organizace CARE v 87 zemích po celém světě, kde pomohla více než 97 milionům lidem v rámci 927 programů, zaměřených na základní zdravotní péči, vzdělání, boj proti hladu, zlepšení přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením, rozšíření ekonomických příležitostí, přípravu obyvatel na dopad klimatických změn, či obnovu komunit po katastrofách.

O H&M Conscious Foundation
H&M Conscious Foundation je nezávislá nezisková globální nadace, založená v roce 2007 u příležitosti 60. výročí založení H&M. H&M Conscious Foundation je dobročinná nadace, která doplňuje práci H&M v oblasti udržitelnosti. Prostřednictvím podpory různých programů a iniciativ, se H&M Conscious Foundation snaží pozitivně ovlivňovat rozhodnutí politických činitelů, a zároveň zlepšovat každodenní život lidí a komunit v oblastech, kde H&M působí. Pro více informací: www.hm.com/consciousfoundation 

 

Zpátky k přehledu