08. června 2014

CARE Česká Republika získala dotaci na podporu syrských uprchlíků v Jordánsku


Organizace CARE Česká Republika získala dotaci od Ministerstva zahraničních věcí ve výši 3 miliony korun.

1
Projekt realizovaný od května 2014 do konce listopadu 2014 má za cíl zlepšit životní podmínky uprchlíků ze Sýrie a členů hostitelské komunity v Jordánsku. Hlavními aktivitami v rámci projektu je zlepšit přístup k humanitárním a sociálním službám a poskytnout finanční pomoc nejvíce ohroženým skupinám.

Občanská válka v Sýrii již několik let způsobuje vážné humanitární problémy uvnitř země i za jejími hranicemi. Stále více uprchlíků hledá útočiště v Jordánsku, kde je jich registrováno přes 550 tisíc. Humanitární pomoc je poskytována především těm, kteří žijí v táborech a potřeby uprchlíků hledajících útočiště ve městech jsou dlouhodobě zanedbávány.

Z výzkumů společnosti CARE vyplývá, že uprchlíci ve městech dlouhodobě bojují o přežití, nejsou schopni finančně pokrýt náklady na ubytování, potraviny a další základní potřeby. Právě proto jsme se rozhodli zlepšit informovanost o možnostech humanitární pomoci přímo v místě. Těm nejohroženějším, mezi které patří ženy s dětmi, senioři a lidé s handicapem, budeme poskytovat také nouzovou hotovost,‘ uvedla Mgr. Petra Löwensteinová, Manažerka pro komunikaci CARE Česká republika.

2Organizace CARE Česká Republika plánuje v průběhu projektu poskytnout potřebnou asistenci minimálně 900 domácnostem v Ammánu, a to prostřednictvím centra Nuzah na východě země. O rozsahu poskytnuté pomoci rozhodnou zodpovědní pracovníci CARE během individuálních konzultací s ohroženými, kdy posoudí jejich aktuální situaci a potřeby.

Finanční pomoc bude poskytnuta minimálně 500 domácnostem. Na základě domluvy s místní vládou bude nouzová hotovost poskytnuta nejen syrským uprchlíkům, ale i jordánské hostitelské komunitě, tak, aby byly vytvářeny pozitivní vztahy mezi oběma skupinami. Příjemci z řad uprchlíků budou vybíráni s využitím osvědčené metodiky pro urbánní oblasti, která spočívá v přímém sběru dat v cílových lokalitách. Jordánští příjemci budu vytipováni s pomocí jordánského Ministerstva pro místní rozvoj a dalších partnerských organizací.

Pracovníci CARE budou průběžně monitorovat situaci ohrožených a kontrolovat efektivitu využití finanční hotovosti. Zůstanou v kontaktu s jednotlivými příjemci, aby zajistili, že se pomoc dostala ke všem potřebným.

Zpátky k přehledu