10. října 2013

CARE Česká republika pomáhá 150 rodinám při sanaci domu

Přes řeku Labe vede v Mlékojedech velký most. Pro Romana Handuiže neměl dosud tento most žádný zvláštní význam. Představoval pro něho jen možnost, jak se rychle dostat z jednoho břehu na druhý. Od začátku června se však všechno změnilo. I význam mostu. „Když byly domy pod vodou, sešla se tady nahoře půlka vesnice,’ vypráví 29letý muž. „Čekali jsme na mostě celý týden a spali jsme v našich autech.’ Shora měl R. Handuiž dobrý výhled na svůj dům. Brzy tak vytušil to, co se později – při jeho návratu – stalo děsivou jistotou: povodeň všechno úplně zničila.

Celý týden přespával Roman Handuiž ve svém autě na mostě přes Labe (v pozadí fotografie). Odtud musel přihlížet, jak jeho dům (vlevo) zaplavuje voda.

Roman Handuiž stojí znovu na začátku. Podlahy a stěny v celém přízemí musejí být vysušeny a kompletně obnoveny, zařízení musí být znovu nakoupeno. Náklady několikanásobně přesahují jeho finanční možnosti. „Dům nebyl pojištěný a od státu asi také nic nedostanu.’ S rekonstrukcí mu pomáhají kamarádi, což je velmi důležité, protože R. Handuiž má jen jednu nohu – mnoho prací by tak sám nezvládl.

CARE Česka republika pomáhá Romanu Handuižovi s náklady na materiál. Podporujeme také dalších 150 rodin, které od CARE a partnerské organizace Člověk v tísni dostávají finanční příspěvky pocházející mimo jiné z charitativní sbírky uspořádané humanitární organizací Aktion Deutschland Hilft. Podpořeni jsou především postižené lidi a rodiny s více dětmi – v průměru je každé rodině vyplaceno přibližně 45 000 Kč. Na otázku, zda již někdy přemýšlel o tom, že by se přestěhoval někam do hor nebo přinejmenším daleko od řeky, R. Handuiž odpověděl: „Ne, dům bych už ani neprodal. Kdo by ho ještě chtěl?!’

Stát i pojišťovna přispějí jen částečně

Život na stavbě: manželé Růžena Krabcová a Václav Krabec obdrželi od Adriany Černé (Člověk v tísni, vpravo) a Petry Antošové (CARE Česká republika) finanční podporu. Škody způsobené povodní jsou v jejich domě vidět na každém kroku.

Ani Růžena Krabcová a její muž Václav Krabec se nechtějí přestěhovat. Je jim 72 a 76 let a ve svém domě v Mlékojedech bydlí už 50 let. „Celá desetiletí jsme vedle Labe žili celkem spokojeně,’ říká R. Krabcová. „Až do roku 2002, kdy přišla první povodeň. A teď, o necelých jedenáct let později, je zase všechno zničené.’ Na sanaci potřebují důchodci přibližně 150 000 Kč. 60 000 Kč dostanou od pojišťovny, 25 000 Kč od státu – to je na pokrytí škody příliš málo. „Máme velmi malý důchod,’ uvedla 72letá žena. „Kdybychom od organizace CARE nedostali 45 000 Kč, nevěděli bychom, co dělat.’

V České republice jsou oběti povodní v porovnání s rokem 2002 podporovány mnohem méně: „Před jedenácti lety se český stát i pojišťovny zachovaly opravdu velkoryse a uhradily většinu škod,’ uvedla spolupracovnice organizace CARE Česká republika Petra Antošová. Nyní situace vypadá zcela jinak. „Všeobecně vzato, aktuální povodně sice nezasáhly Českou republiku v takové míře jako povodně v roce 2002, přesto bylo mnoho lidí tvrdě postiženo. O to více jsou nyní tito lidé odkázáni na naši pomoc.’

Pomoc dorazila: i pro tuto osmičlennou rodinu z Počeplic. Z darovaných peněz si kromě jiného mohla koupit nový nábytek.

 Totéž platí i pro lidi v Počeplicích, které se nacházejí přibližně 50 kilometrů severně od Prahy. Žijí zde Etela Žikmundová a její muž Jíru Žikmund – a nebydlí zdaleka sami, musejí se postarat i o své děti Anetu, Jíru, Marcela, Michaelu, Lindu a Dominika. Osmičlenná rodina bydlí v přízemí a následkem povodní přišla úplně o všechno. „Když přišla voda, museli jsme se my i naše děti dostat do bezpečí a neměli jsme už čas sbalit si kufry,’ uvedla E. Žikmundová. Nové oblečení pro šest dětí, nové postele, nový kuchyňský nábytek – to vše stojí peníze. Peníze, které rodina nemá. A otec je nezaměstnaný. Petra Antošová k tomu dodala: „Tato rodina je jen jedním příkladem z mnoha: darované peníze přijdou postiženým rodinám vhod. Děkujeme dárcům!’

Zpátky k přehledu