28. října 2009

CARE a její celosvětová pomoc


Pomoc CARE při katastrofách

Díky své síti poboček v 70 zemích světa může CARE okamžitě a účinně pomáhat při katastrofách přímo v jejich ohniscích. CARE ihned rozděluje potraviny, vodu, šatstvo a léky a staví nouzová přístřeší pro ty, kteří přežili. I po katastrofách pak zůstává na místě a pomáhá obyvatelstvu obnovovat poničenou infrastrukturu. Především se soustřeďuje na aspekty posilující soudržnost a ulehčující psychické vyrovnání se s minulými událostmi.

[Více ke CARE – pomoc při katastrofách]

CARE dává šanci dětem
Děti bývají krizemi zasaženy nejvíce. Jsou vydány bez jakékoli ochrany na pospas ozbrojeným konfliktům, zneužívány coby dětští vojáci, nebo pracují v nebezpečných podmínkách, aby sobě a své rodině pomohly přežít. Rovněž jsou ohroženy špatnými hygienickými podmínkami – každé tři vteřiny umírá jedno dítě v důsledku nemoci způsobené převážně znečistěnou vodou. Přitom je tomu možné snadno předcházet. CARE bojuje v rámci svých projektů proti násilí, nemocem a chudobě a dává dětem šanci žít.

[Více ke CARE – pomoc dětem]

CARE pomáhá ženám
Ženy tvoří 60 % z oné miliardy lidí žijících v naprosté chudobě. Odpracují dvě třetiny veškerých pracovních hodin a vydělají jen 10 % celosvětově počítaných příjmů. Produkují polovinu potravin, vlastní však pouze 1 % polností. CARE tak ve své práci vsadila na posílení pozice žen, protože zkušenosti ukázaly, že právě ženy jsou v boji proti chudobě klíčové. Čím déle dívky chodí do školy, tím vyšší je příjem jejich rodiny v budoucnosti. Navíc mají tyto mladé ženy méně dětí, které jsou však o mnoho zdravější. Posílit postavení ženy je základní krok na cestě dlouhodobých pozitivních změn v nejchudších zemích světa.

[Více ke CARE – pomoc ženám]

Zpátky k přehledu