16. ledna 2017

CARE a H&M Foundation: 2 roky změn v životech žen

V rámci spolupráce CARE a H&M Foundation bylo od roku 2015 posíleno 56 000 žen a potvrdilo se, že investice do jejich ekonomického postavení je katalyzátorem pozitivní změny.

Od začátku spolupráce organizace CARE a H&M Foundation před dvěma lety dostalo více než 56 000 žen z chudých komunit příležitost stát se soběstačnými podnikatelkami. V 11 zemích světa byly ženám poskytnuty peněžní prostředky a školení obchodních dovedností, potřebné pro zahájení nebo rozšíření jejich podnikání.

Jednou z těchto žen je Bedryyah, syrská uprchlice žijící v Jordánsku, která začala podnikat v poskytování cateringových služeb. 

Maria Bystedtová, projektová manažerka H&M Foundation, nedávno navštívila Jordánsko a ke spolupráci její nadace s CARE řekla toto: „Velmi se radujeme z výsledků, kterých se v rámci tohoto programu zatím podařilo dosáhnout. V Jordánsku jsem potkala neuvěřitelné množství obdivuhodných žen a na vlastní oči jsem viděla, že tento program jim dal nejen potřebné nástroje, ale i odvahu k tomu, aby vzaly své životy do vlastních rukou a změnily svou budoucnost!“

Ženy zapojené do programu začínají věřit samy v sebe a nacházejí vnitřní sílu stát se úspěšnými podnikatelkami. Prostřednictvím školení také dostávají potřebné obchodní a finanční dovednosti, které je učí například rozvíjet obchodní plán, zlepšit kvalitu výrobků či najít nový trh pro zvýšení prodeje.

Organizace CARE je přesvědčena, že podpora podnikání žen je důležitým krokem v boji proti chudobě a dosažení rovnosti pohlaví. V mnoha zemích jsou v rámci projektů organizovány i workshopy o rovnosti žen a mužů pro manžele a syny podnikatelek. Na těchto workshopech s muži diskutujeme například o lepší dělbě práce v domácnostech, která by ženám umožnila věnovat více času podnikání. To prospívá celé rodině, protože když ženy vydělávají, investují většinu svých příjmů právě do rodin.

Po celém světě jsou ženy a dívky neúměrně postižené chudobou a diskriminací. Tvoří většinu nejchudších lidí světa a stráví minimálně dvakrát víc času než muži vykonáváním neplacené práce v domácnosti. Ženy a dívky jsou tak znevýhodněné v realizování jejich potenciálu a snů.

Program podpory žen, který vznikl díky spolupráci CARE a H&M Foundation, která ho podpořila finančním darem ve výši 20 000 000 švédských korun (více než 59 000 000 Kč), potrvá do roku 2018.

Posílili jsme 56 000 žen z chudých zemí.

O H&M Conscious Foundation
H&M Conscious Foundation je nezávislá nezisková globální nadace, založená společností H&M. Posláním nadace je napomáhat dlouhodobým pozitivním změnám a zlepšovat životní podmínky investicemi do lidí, komunit a inovativních nápadů. Díky partnerství se zkušenými organizacemi po celém světě se nadace zaměřuje na změny v rámci tří hlavních oblastí, které byly vybrány zaměstnanci a zákazníky H&M: vzdělávání, čistá voda a posílení žen. Pro další zlepšení životních podmínek podporuje Nadace i inovativní nápady, které přispívají k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. V případě přírodních katastrof v zemích, kde H&M působí, může H&M Conscious Foundation poskytnout prostředky také na humanitární pomoc. V současné době je Nadace financována zejména Stefanem Perssonem a jeho rodinou, tedy zakladateli a hlavními majiteli H&M.

Zpátky k přehledu