06. února 2013

CARE: 7. místo mezi TOP 100 nejlepšími humanitárními organizacemi na světě

„Pro CARE je toto ocenění zvláštní ctí. Pro nás v CARE potvrzuje, že cesta, kterou bojujeme za globální a udržitelné snižování chudoby, je tou správnou. O to více nás v CARE povzbuzuje, abychom dělali vše, co je v našich silách pro zlepšení života chudých. Chceme především zlepšit životní podmínky zejména ženám a dívkám, aby spolu se svými rodinami a komunitami nechaly chudobu za sebou’, vysvětluje Dr. Robert Glasser, generální tajemník CARE International.

Toto ocenění potvrzuje loňské umístnění, protože v minulém roce se CARE také umístila na 7. místě. Podle časopisu existuje jen hrstka organizací, které jsou, stejně jako CARE, považovány za široce efektivní a účinné, ačkoliv se jeho studie neustále rozšiřují. CARE je po mnoho let aktivní v rizikových zemích světa, kde mimořádné podporuje postihnutou populaci v dobách krize a přírodních katastrof.

Porotci z ‘The Global Journal’ jsou přesvědčeni, že CARE bude i v budoucnu podávat na mezinárodních schůzích zprávy tykající se boje s hladem, problematiky rovnosti mezi muži a ženami, zdraví matek a přizpůsobování se na změny klimatu. Pořadí 100 nejlepších nevládních organizací The Global Journal je podle slov vydavatele, jediné svého druhu na světě. Výběr z nejlepších organizací je založen na inovacích, dopadu a udržitelnosti práce organizací.

Kompletní Top 100 seznam naleznete tady!

Zpátky k přehledu