03. listopadu 2015

Budování rovnosti

Pokud nebudeme nerovnosti v potravinovém systému řešit současně s klimatickými změnami, hrozí hlad stovkám milionů lidí na světě, převážně ženám a dětem.

zan-eh-2011-005Nová zpráva od organizací Food Tank, CARE International a výzkumného programu CGIAR zkoumajícího změny klimatu, zemědělství a zajišťování potravin (CCAFS), s názvem Cultivating Equality: Delivering Just and Sustainable Food Systems in a Changing Climate (v překladu Budování rovnosti: Spravedlivé a udržitelné potravinové systémy v měnícím se klimatu), ukazuje, jak světová nerovnost určuje, kdo jí jako první a kdo jí méně hodnotné potraviny, a také to, jak takové rozdělení ovlivňuje schopnost lidí přizpůsobit se klimatickým změnám. Food Tank, CARE International a CCAFS uvádějí, že řešení zaměřená na produkci potravin nestačí, a požadují širší dialog a lepší opatření na řešení nerovností v potravinových systémech.

Klimatické změny nejvíce pociťují ti, kteří na ně mají ten nejmenší vliv a zároveň mají nejmenší schopnost se jim přizpůsobit. Řešení hladu a podvýživy v souvislosti se změnou klimatu je třeba hledat v boji proti nerovnosti potravinových systémů na všech úrovních,’ říká Tonya RAWE , hlavní poradkyně CARE International pro strategii a výzkum. „Až začnou vlády pracovat na naplňování nových cílů udržitelného rozvoje, nesmějí opomenout potřeby, zájmy a práva žen a malých výrobců potravin. Prvním krokem bude, abychom na jednání OSN o změně klimatu, které se uskuteční v prosinci tohoto roku v Paříži, dosáhli férové dohody,’ dodává RAWE.

„Udržitelnost a spravedlnost musejí být základními pilíři v boji proti klimatickým změnám, hladu, podvýživě a chudobě. Ženy tvoří téměř 50 procent zemědělců v rozvojových zemích světa a jsou zodpovědné za téměř 90 procent přípravy jídla v domácnostech,’ říká Danielle Nierenberg, prezidentka organizace Food Tank. „Na celém světě však ženy vlastní jen 15 % zemědělské půdy. Omezený přístup žen k technologiím, finančním zdrojům a pozemkům představuje nejen nespravedlivé rozdělení prostředků a omezení jejich produktivity, ale zároveň omezuje možnosti poloviny farmářů světa.’

„Potřeby drobných zemědělců, včetně žen, musí tvořit základ řešení klimatických změn,’ říká Dr. Bruce Campbell, který vede program CCAFS. „Nové technologie a řešení problému klimatických změn budou přinášet úspěchy pouze tehdy, když budou zájmy a požadavky žen respektovány. Měli bychom také náležitě ocenit a podporovat schopnosti žen farmářek a inovátorek.’

Nová zpráva také analyzuje to, jak se „climate-smart’ zemědělství, udržitelné stupňování produktivity a agroekologie staví k nerovnostem a umožňují drobným výrobcům potravin a ženám obecně pozvednout se z chudoby.

Pro potravinovou a výživovou bezpečnost tváří v tvář klimatickým změnám, doporučují organizace CARE, CCAFS a Food Tank:

  • Stanovit posílení žen jako prioritu a začlenit otázku klimatických změn do všech přístupů k potravinové a výživové bezpečnosti;
  • Zajistit, aby drobní zemědělci a ženy měli možnost mluvit do procesu přijímání politických a rozpočtových strategií;
  • Zavázat se k ambiciózním krokům a řešení klimatické krize a udržet globální oteplování pod 1,5° C za rok;
  • Zavázat se ke zvýšení finančních rozpočtů pro řešení hladu a klimatických změn;
  • Respektování práv drobných podnikatelů a žen, zavázání se ke spravedlivým přístupům v politice a dodavatelských řetězcích;
  • Vědět, odkud pocházejí vaše potraviny, a dělat tak rozhodnutí podporující udržitelnou spotřebu.

si můžete stáhnout zde!

Více informací je k nalezení na webových stránkách EUROPEAN YEAR OF DEVELOPMENT!

Zpátky k přehledu