13. ledna 2016

Benin: Fotbalem k rovnosti

V tomto projektu, vedeném organizací CARE v Beninské republice, se prostřednictvím sportu prosazuje rovnost žen a mužů a bojuje se proti HIV/AIDS.

Entree de terrain des deux equipes des filles
Projekt probíhá na třech školách v jižním Beninu, kde 96 dívek a 96 chlapců hraje ve 12 fotbalových týmech. Projekt podporuje zapojení žen do sportovních aktivit, ale zlepšuje také vědomosti mladých lidí (ve věku mezi 13 a 20 lety) o možnostech boje proti HIV/AIDS.

Navíc nově nabyté znalosti a dovednosti nezůstanou jen na školách, protože mladí účastníci projektu je předávají dále mezi svými kamarády a rodinnými příslušníky, a přispívají tak ke zvýšení povědomí o těchto problematikách v celých komunitách.

Photo des trois arbitresOrganizace CARE pro projekt vybrala právě fotbal, protože je zdaleka nejpopulárnějším sportem v regionu a k dispozici je také nejlepší infrastruktura. Kromě toho je fotbal v Beninu, tak jako u nás, tradičně „mužským sportem’ a v projektu se proto snažíme právě o zapojení dívek do sportovních družstev. Usilujeme tak o prolomení stereotypů a vedeme debatu o správnosti tradičních genderových rolí.

Vždy před fotbalovými tréninky nebo po nich CARE organizuje setkání zaměřené na zvýšení povědomí o HIV/AIDS, jeho prevenci či o rizikovém chování. Tato setkání jsou vždy příležitostí k zamyšlení se a k výměně názorů mezi dívkami a chlapci. Vyprávějí si o bezpečném sexuálním chování nebo riziku HIV/AIDS a nechtěném těhotenství. Zároveň si však spolu s pracovníky CARE mladí sportovci vyprávějí o genderových rolích a důležitosti možnosti stát se vůdčími osobnostmi komunit v různých oblastech každodenního života.

 

Zpátky k přehledu