21. května 2014

Balkán: Pomáhejte s námi obětem povodní

 

Pytle s pískem, sesuvy půdy a všude kolem jen zničené domy. Mnoho rodin na Balkáně musí dnes čelit velmi složité situaci a bezmocně přihlížet tomu, jak to, co si lety práce vybudovali, je zničeno během několika dní. CARE jim pomáhá!

BALKAN 1

Je ještě příliš brzy na to, abychom mohli s přesností říct, kolik životů si vyžádaly tyto povodně, nebo kolik domů bylo zničeno.
Co je však jasné, je že situace na Balkáně je více než kritická a plná dramatických scén: důchodci, děti a celé rodiny opouštějí jejich zaplavené domovy v gumových člunech.
Domy se hroutí v důsledku sesuvů půdy a cesty jsou neprůjezdné. Všichni, kteří byli vyhnáni povodněmi, se seskupují v místních provizorních ubytovacích prostorách.

  

Prosím darujte a pomozte tak obcím v Srbsku a Bosně!


Volání o pomoc z Balkánu

BALKAN 2Sevko Bajić je zaměstnancem CARE pobočky na Balkáně. Svým CARE kolegům po celém světě mailem poslal naléhavou výzvu o pomoc: ‘Když přišli povodně, byl jsem spolu s partnerskou organizací navštívit město Bijeljna v Bosně a Hercegovině. Řeky jsou rozvodněné, silnice zaplaveny a voda neúprosně stoupá. Viděl jsem strach a hrůzu v očích lidí. Ztratili jsme vše, volali. Co s námi bude? Nikdo nám nepomůže! Zoufalství, které zde nyní vládne je nepředstavitelné. Voda s sebou odnáší všechno. Na cestě do Sarajeva se za námi sesunul obrovský kus půdy z kopce. Během několika sekund bylo vše zničeno. Sesuv s sebou vzal mnoho domů. Lidé zůstali před jejich zničenými domovy stát zcela v šoku, jako zmrazení. Plakali. Zažil jsem tu válku. Viděl jsem mnoho. Ale poprvé vidím lidi, kteří ztrácejí naději. Naléhavě potřebujeme dary na pomoc těmto lidem.’

CARE již vyčlenila k dispozici 275,000 Kč jako pomoc při mimořádných událostech na Balkáně, které slouží na nákup vodních čerpadel, lopat, gumových holínek. Je však třeba mnohem více.

Pomozte nám rozšířit naše programy pomoci pro lidi na Balkáně !

Zpátky k přehledu