Potvrzení o daru

Potvrzení o darech, které jste za celý kalendářní rok poskytli CARE na pomoc lidem v nouzi, vám pošleme na začátku následujícího kalendářního roku automaticky poštou. V případě, že vám do konce ledna pošta potvrzení nedoručí, dejte nám prosím vědět a uveďte prosím vaše jméno, adresu, výši darované částky a případně i variabilní symbol. Potvrzení vám vystavíme a zašleme e-mailem do několika dnů. Rádi vám jej také vystavíme kdykoliv během roku na vyžádání. Děkujeme vám!

Dar, který nám poskytnete, můžete uplatnit pro snížení daňového základu daně z příjmu podle následujících pravidel:

 

Fyzické osoby (zaměstnanci i OSVČ):
(podle § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
  •  Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ, tedy ve svém daňovém přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají všechna potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15. 2. následujícího roku a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

 

Právnické osoby:
(podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Minimální výše jednoho daru pro odpočet je tedy u právnické osoby 2000 Kč.

David Platil
Péče o dárce

Tel.: +420 603 569 008
E-mail: care@care.cz