Děti hladoví také dnes

Jen málo stačí, aby děti nemusely hladovět. Pomozte nám to změnit!

 

Změny klimatu projevující se příliš dlouhými obdobími sucha způsobují, že až 61 milionů obyvatel Etiopie nemá přístup k pitné vodě a 8 milionů potřebuje humanitární pomoc. Hladoví.

Lidé, kteří byli dříve soběstační, nemají svá pole čím zavlažovat. 84 % domácností v Etiopii se totiž nachází v zemědělských oblastech a mnoho z nich je vůči působení přírodních katastrof a změn klimatu bezbranných. Pokud je zasáhnou intenzivní sucha, těžce se vyrovnávají s jejich následky. Je pro ně téměř nemožné obnovit zdroje své obživy a jsou proto vystaveni hladu a chudobě.

Nedostatek pitné vody způsobuje nemoci, jako jsou infekční onemocnění nebezpečná zejména pro malé děti. Jejich maminky je navíc často nedokáží dostatečně kojit – samy totiž nemají dost jídla ani pro sebe. Proto mají jen malou šanci, že se dožijí pěti let.

Maminka Malia Mele pochází z východní Etiopie. Když byl její chlapeček devět měsíců starý, 30 dní trpěl kritickou podvýživou. Copyright: Josh Estey/CARE

Maminka Malia Mele pochází z východní Etiopie. Když byl její chlapeček devět měsíců starý, 30 dní trpěl kritickou podvýživou. Copyright: Josh Estey/CARE

 

Díky Vaší štědrosti však dokáží lidé ve východní Africe toto kritické období překonat. Pošlete prosím svůj balík pomoci a pomozte rodinám překonat dlouhotrvající sucho. Váš dar má doslova cenu života!

·        1 balík CARE s pitnou vodou v hodnotě 330 Kč pomůže zajistit tablety na čištění vody pro pět rodin na jeden rok, jako prevenci cholery.
 
·        1 balík CARE s výživou pro děti v hodnotě 750 Kč pomůže zajistit jednomu vážně podvyživenému dítěti vysokokalorickou výživu na dvě a půl měsíce.
 
·        1 zemědělský balík CARE v hodnotě 1500 Kč pomůže jedné chudé rodině postižené suchem osít pole odolnějším osivem nebo si pořídit hospodářská zvířata, aby si sama mohla obstarávat živobytí.

Copyright: Makmende Media

Copyright: Makmende Media

 

Následky výkyvů počasí a přírodních katastrof v Etiopii zastihují místní komunity nepřipravené. Jejích charakter je tak devastující. Problém řeší CARE podporou systému včasného varování změn klimatu a komunitních akčních plánů, které jsou připraveny samotnou komunitou. Díky tomu je místní etiopské obyvatelstvo lépe připraveno čelit následkům přírodních katastrof.

Situace v příštích měsících závisí na vydatnosti dešťových srážek. Dle meteorologických předpovědí bude však trend nepravidelných a podprůměrných srážek pokračovat. Copyright: Makmende Media

Situace v příštích měsících závisí na vydatnosti dešťových srážek. Dle meteorologických předpovědí bude však trend nepravidelných a podprůměrných srážek pokračovat. Copyright: Makmende Media

 

Zvyšováním odolnosti a schopnosti adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními katastrofami CARE přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje.

Srdečně děkujeme, že pomáháte s námi. Společně toho dosáhneme víc! 

CARE Česká republika