Děti hladoví také dnes

Jen málo stačí, aby děti nemusely hladovět. Pomozte nám to změnit!

 

Malé Balki je dva a půl roku a žije v Nigeru. Ve svém věku by měla skákat a hrát si s ostatními dětmi. Je však moc malá a slabá i na to, aby vůbec mohla chodit. „Wayo! Wayo!“ křičí – „Bolí to! bolí to!“ Extrémní počasí zničilo všechnu úrodu v její vesnici, a její matka Ashta nemá dost jídla na to, aby Balki mohla zdravě růst. 

At two and a half, Balki should be able to climb, jump and play with other kids. Instead she’s too small and weak to even walk. Photoraphed in 2018 by Josh Estey. “Wayo! Wayo.!” she yells. It means “I’m hurting. I’m hurting.” Extreme weather decimated the crops in her West African village and her mother doesn’t have enough food to keep her healthy and growing. Ashta, her mom, brought her to a clinic to see if there’s anything they can do for her. “I want Balki to grow up to be a teacher or a doctor,” she says. “People think I’m crazy, but I’m not. I just want my kids to grow up and be healthy.”

Background
“Situated in the Sahel region of West Africa, Niger has contended with the effects of climate change for years. For the last several years, rain has been scarce, but people planted their crops anyway. Drought prevented much of them from reaching maturity before the rainy season came. When it did, it washed away what the people here were counting on: food through the next planting season” - Mary Kate Wilson, CARE USA

CARE has worked through out Niger for three decades and is trying to help communities through a variety of programs.

“Stunting, or low height for age, is caused by long-term insufficient nutrient intake and frequent infections. Stunting generally occurs before age two, and effects are largely irreversible. These include delayed motor development, impaired cognitive function and poor school performance. Nearly one third of children under five in the developing world are stunted.

Wasting, or low weight for height, is a strong predictor of mortality among children under five. It is usually the result of acute significant food shortage and/or disease. There are 24 developing countries with wasting rates of 10 per cent or more, indicating a serious problem urgently requiring a response.” – UNICEF 2007

Ashta chce, aby její dcera Balki jednou pomáhala ostatním. CREDIT: Josh Estey/CARE

V Nigeru právě teď potřebuje humanitární pomoc 2,3 milionů lidí, z toho 1,3 milionu dětí.  380 000 dětí je v akutním ohrožení života podvýživou. Osm ze sta narozených dětí se nedožije věku pěti let. 

Děti i dospělí v oblasti Sahelu a subsaharské Afriky mají nedostatek jídla. Jejich země postihlo sucho a neúroda, která vyhladila celá stáda. To způsobilo, že je pitná voda pro velkou část obyvatel nedostupná. Dle meteorologických předpovědí bude trend nepravidelných a podprůměrných srážek pokračovat. Situaci komplikují i konflikty. Voda je navíc často kontaminovaná a způsobuje infekční onemocnění, jejíchž obětmi jsou nejčastěji děti. Proto mají jen malou šanci, že se dožijí pěti let. Jejich maminky je nedokáží dostatečně kojit – samy totiž nemají dost jídla ani pro sebe.

Díky vaší štědrosti však dokáží podvýživu a nemoci překonat. Pošlete prosím svůj balík pomoci hladovějícím dětem v Africe. Váš dar má doslova cenu života!

·        1 balík CARE s pitnou vodou v hodnotě 330 Kč pomůže zajistit tablety na čištění vody pro pět rodin na jeden rok, jako prevenci cholery.
 
·        1 balík CARE s výživou pro děti v hodnotě 750 Kč pomůže zajistit jednomu vážně podvyživenému dítěti vysokokalorickou výživu na dvě a půl měsíce.
 
·        1 zemědělský balík CARE v hodnotě 1500 Kč pomůže jedné chudé rodině postižené suchem osít pole odolnějším osivem nebo si pořídit hospodářská zvířata, aby si sama mohla obstarávat živobytí.

Srdečně děkujeme že pomáháte s námi. Společně toho dosáhneme víc! 

CARE Česká republika