Dar ze závěti

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu a své blízké. Navíc se můžete rozhodnout prostřednictvím daru ze závěti podpořit činnost CARE a nadále tak pomáhat k soběstačnosti lidem po celém světě zasaženým přírodními katastrofami, válkami a extrémní chudobou. Společně díky vašim darům pomáháme během vašeho života, váš odkaz může pomáhat i po něm. Vaši důvěru nezklameme.

Uvažujete-li o tom, že do své závěti zahrnete odkaz organizaci CARE, kontaktujte prosím Terezu Herdovou. Ráda s vámi probere podrobnosti a zodpoví veškeré dotazy týkající se daru ze závěti.  

Více informací o možnosti odkázat dar v závěti se dozvíte také na www.zavetpomaha.cz.

Silvia Žiaková
Péče o dárce

Tel.: +420 603 569 008
E-mail: silvia.ziakova@care.cz