Dar ze závěti

Sepsáním poslední vůle zabezpečíte především svou rodinu a své blízké. Navíc se můžete rozhodnout prostřednictvím daru ze závěti podpořit činnost CARE a nadále tak pomáhat k soběstačnosti lidem po celém světě zasaženým přírodními katastrofami, válkami a extrémní chudobou. Společně díky vašim darům pomáháme během vašeho života, váš odkaz může pomáhat i po něm. Vaši důvěru nezklameme.

Uvažujete-li o tom, že do své závěti zahrnete odkaz organizaci CARE, kontaktujte nás, prosím. Rádi s vámi probereme podrobnosti a zodpovíme veškeré dotazy týkající se daru ze závěti.  

Více informací o možnosti odkázat dar v závěti se dozvíte také na www.zavetpomaha.cz.