Gruzie: Zvyšování kvality života a pracovního uplatnění pro ženy se zdravotním postižením v Gruzii

CARE Česká republika realizuje ve spolupráci s CARE Kavkaz projekt na podporu žen se zdravotním postižením v Gruzii. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Cílem projektu je, aby ženy se zdravotním postižením v regionech Samtredia, Abasha a Senaki měly lepší přístup k zaměstnání a mohly se realizovat k větší soběstačnosti prostřednictvím vlastních smysluplných projektů a přínosných aktivit, podpořených zkušenostmi organizace CARE.

V rámci projektu jsou diskutovány a rozpoznány hlavní potřeby a očekávání, uskutečňuje se vzdělávání k získání odborných znalostí pro přípravu i naplňování individuálních projektů zapojených žen se zaměřením na získávání soběstačnosti. Do projektu jsou zapojeni relevantní místní aktéři, kteří mohou ovlivnit místní podmínky, politiky a praxi v oblasti práv a potřeb osob se zdravotním postižením v Gruzii. 

Doba trvání: 2015 – 2017

Přečtěte si příběhy žen zapojených do projektu (příběh Leily, příběh Darejan), zápisky programové vedoucí Petry z její monitorovací návštěvy Gruzie, deník ředitele CARE ČR, který se v Gruzii setkal s řadou inspirativních osobností, a zprávu o návštěvě z české ambasády.

V roce 2016 získalo díky projektu přes 250 žen s hendikepem lepší pracovní příležitosti.

Zpátky k přehledu