Jižní Súdán / Katastrofy / Uganda: Střecha nad hlavou a lepší hygiena pro uprchlíky z Jižního Súdánu v Ugandě

Koordinátorka Monica Anguparu hovoří s 49letou Rebeccou, uprchlicí z Jižního Súdánu o podmínkách v táboře Rhino. Foto: Nicholas Brooks/CARE

Cílem projektu české pobočky CARE je zlepšit životní podmínky nejzranitelnějších skupin uprchlíků z konfliktem stiženého Jižního Súdánu, kteří jsou přesídleni do tábora Rhino v okrese Arua v Ugandě, poblíž hranic s Jižním Súdánem a Čadem.

Projekt se zaměřuje na zlepšení hygienických podmínek uprchlíků – obyvatel tábora – prostřednictvím výstavby latrín, doprovázené osvětovou činností ke zlepšení hygienických návyků ve výjimečném prostředí a současně poskytnutí dočasného přístřeší nejzranitelnějším skupinám v táboře Rhino.

Foto: CARE

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí a je realizován na místě naší partnerskou organizací CARE Uganda.

Projekt reaguje na největší potřeby obyvatel uprchlického tábora k zajištění vody, hygieny a přístřeší (tzv. aktivity WASH).

Foto: CARE

Důraz je kladen zejména na to, aby pomoc obdržely domácnosti vedené ženami, především samoživitelkami, těhotné ženy, sirotci, lidé se zdravotním postižením a jinak znevýhodnění, chronicky nemocní a senioři – tedy ti nejpotřebnější.

Díky projektu obdrží minimálně 545 žen a dívek hygienické balíčky, bude vybudováno 150 přechodných domů a minimálně 116 latrín pro nejzranitelnější členy komunity, kteří nemají prostředky nebo možnosti vybudovat si obydlí a latríny vlastními silami. V komunitách je podporován vznik ženských sousedských skupin a mládežnických skupin. Členky a členy těchto skupin školíme v základech podnikání, aby byli soběstační a dokázali si obstarat obživu. Současně byly na začátku projektu vytipovány „měkké” dovednosti, které jsou klíčové pro zlepšení životních podmínek jednotlivců v táboře. Následně jsme vyškolili minimálně 39 facilitátorů z komunity, aby podporovali své sousedy.

Doba trvání: 1. 1. 2015-31. 12. 2017

Zpátky k přehledu