Ochrana osobních údajů

Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s jejich zpracováním organizací CARE Česká republika z. s. a společností Fundraising s. r. o., IČ 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, za účelem informování o činnosti CARE Česká republika z. s., možnostech dárcovství a jejich výsledcích, evidence dárců a péče o ně. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám.