Výroční zprávy

CARE usiluje vždy o rychlou a efektivní pomoc. Balíky pomoci zasíláme už sedmdesát let na místa po celém světě, kde jsou lidské životy a zdraví v největším ohrožení. V roce 2015 byla tato včasná pomoc ještě důležitější než kdy jindy. Lidé postižení dopady války, přírodních katastrof a chudoby potřebovali naši bezodkladnou podporu, aby se v dlouhodobém horizontu dokázali sami s podobnými situacemi lépe vypořádat. V mezní situaci jsou nejohroženější ženy, dívky a děti. Právě k nim je proto pomoc CARE směřována přednostně.

Jsme rádi, že vám můžeme na stránkách výroční zprávy představit výsledky naší práce: příběhy pomoci, solidarity a naděje.