28. listopad 2016

Filipíny tři roky po tajfunu Haiyan: Ženy a komunity jsou čím dál odolnější, říká CARE

Tři roky poté, co tajfun Haiyan katastroficky zpustošil střední Filipíny, jsou dnes místní obyvatelé lépe připraveni na boj s katastrofami a dopady klimatických změn.

Osmého listopadu 2013 šokoval Haiyan celý svět. Nemilosrdně tehdy smetl domy, zničil zemědělskou půdu a živobytí a zanechal za sebou neuvěřitelný počet obětí. Tajfun zasáhl především chudší komunity a obyvatelstvo, včetně zemědělců, rybářů, domorodých kmenů a drobných podnikatelů, se ocitlo bez jakýchkoliv zdrojů příjmu.

K listopadu 2016, mezinárodní organizace CARE a její partneři pomohli na filipínském souostroví Visayas více než 380 000 lidí. Okamžitě po katastrofě začala CARE distribuovat potraviny, opravovat přístřeší, asistovat při obnově živobytí a poskytovat školení o snižování rizik katastrof, přizpůsobení se změnám klimatu, posilování postavení žen a rozvoji dovedností.

„Tajfuny a jiné přírodní kalamity oslabují sílu lidí potřebnou ke zotavení. Proto je nutné poskytnout v zasažených oblastech nejen potraviny, ale i vzdělání a informace o možnostech, jak se připravit na katastrofy a změny související se změnami klimatu,“ říká David Gazashvili, ředitel CARE Filipíny.

„CARE po tajfunu rychle zmobilizovala své zaměstnance a zdroje z různých konců světa. Díky velkorysé podpoře našich dárců a spolupráci našich lidí, partnerů a komunit, které podporujeme, jsme schopni vybudovat takové podmínky, aby byly komunity na katastrofy do budoucna připraveny,“ dodává Gazashvili.

Podle Úřadu OSN pro snižování rizik katastrof byly Filipíny za posledních 20 let zasaženy 274 přírodními neštěstími. Tím se staly celosvětově čtvrtou zemí, která je nejvíce ohrožena přírodními katastrofami. Po Haiyanu Filipíny zažily další silné tajfuny, například Hagupit v roce 2014, Koppu a Melor v roce 2015 a v nedávné době to byly tajfuny Sarika a Haima, které způsobily obrovské škody v zemědělství.

„Největší výzva pro tyto komunity je ochrana majetku proti přírodním katastrofám, a proto je naše nouzová pomoc součástí dlouhodobých činností. Klademe velký důraz na budování místních kapacit, partnerství s místními organizacemi a zároveň posílení účasti žen,“ zdůrazňuje David Gazashvili.

CARE v současné době realizuje plány na obnovu živobytí komunit, které byly vážně zasaženy Haiyanem ve východních a západních regionech ostrovů Visayas. Celkem 281 spolků bylo podpořeno finančně, proběhla školení pro zvýšení výnosů rýžových a kukuřičných polí, zemědělci obdrželi zařízení na sklizeň, podpořena bylo pěstování textilního banánovníku a mořských řas, eko-turismus, byly vytvářeny ekonomické příležitosti pro tkadleny.

Více než 900 malých podnikatelek obdrželo pomoc do začátku výdělečné činnosti a aby mohly nabídnout práci i dalším lidem ve své komunitě.

Kromě finanční podpory se CARE spojila s různými místními nestátními organizacemi, státními agenturami a úřady, akademiemi a školícími institucemi, aby nabídla výukový program pro jedince postižené tajfunem. Výukový program zahrnuje podnikání, biozemědělství, udržitelné zemědělství, mapování nebezpečí, plánování pro nepředvídané přírodní události, gender a rozvoj, zmírňování dopadů klimatických změn a další témata zaměřená na průmysl.

Asistované komunity nyní zkoušejí v biozemědělství využít solární sušičky a další ekologicky šetrné praktiky obživy.

CARE pokračuje v práci s lidmi, které postihla přírodní katastrofa, a podporuje čím dál více komunit na Filipínách při obnově živobytí a budovaní dovedností. CARE pracuje v nejzranitelnějších a v nejodlehlejších oblastech zasažených tajfunem Haiyan, zaměřuje se na ženy, dívky a nejzranitelnější osoby.

Kontakt pro média:
Mgr. Ema Stašová mob.: (+420) 734 358 008 ema.stasova@care.cz

CARE Česká republika vznikla v roce 2007 jako pobočka CARE, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních a rozvojových organizací. Celosvětová CARE byla založena v roce 1945 v USA s cílem pomoci strádajícím lidem v poválečné Evropě, včetně Československa. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci, které putovaly i do Československa. Organizace dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem: v roce 2015 podpořila více než 72 milionů lidí v 90 zemích.

Zpátky k přehledu