Potvrzení o daru

Potvrzení o daru s přehledem Vašich darů na projekty CARE za celý rok zasíláme na začátku následujícího kalendářního roku automaticky poštou. V případě, že Vám do konce ledna pošta potvrzení nedoučí, dejte nám prosím vědět – nejlépe emailem s uvedením plné poštovní adresy. Děkujeme Vám.

Dar, který nám poskytnete, můžete uplatnit pro snížení daňového základu podle následujících pravidel:

 

Fyzické osoby:
Dary lze odečíst od daňového základu, pokud v úhrnu činí alespoň 1000 Kč nebo se jedná o částku, která je vyšší než 2 % z daňového základu. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst až 15 % ze základu daně.

Právnické osoby:
Dary lze odečíst od daňového základu, pokud hodnota daru činí alespoň částku 2000 Kč. Maximálně je možné snížit základ daně až o 10 % daňového základu.

Více v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. 

 

Pro získání daňové úlevy od nás potřebujete potvrzení o výši daru, které Vám automaticky na začátku roku rádi vystavíme, nebo na požádání (prostřednictvím e-mailu) zašleme, jakmile je předmětná částka připsána na účet CARE. Pro vystavení potvrzení dárce musí organizaci poskytnout základní údaje – jméno, adresu a výši darované částky, případně variabilní symbol.  Vyřízení potvrzení trvá přibližně 2 týdny. Žádejte o ně proto, prosím, v dostatečném časovém předstihu před odevzdáním daňového přiznání!

Mgr. Tereza Herdová
Péče o dárce

Tel.: +420 222 312 805
E-mail: care@care.cz